КАТАЛОЗИ

 

КАТАЛОЗИ IDEALUX 2018

ВЪЗДУШНИ КОНТАКТОРИ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК серия “K…E”; ПОМОЩНИ КОНТАКТОРИ тип КП0 и КП1

МИНИАТЮРНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ Серии МВ, МВi; ПОМОЩЕН КОНТАКТ тип AC-OF; ТОВАРОВИ ПРЕКЪСВАЧИ тип MD; ДЕФЕКТНО-ТОКОВИ ПРИСТАВКИ тип RCD63; АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ тип LS25;

МИНИАТЮРНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ MCB;

ЕДНОПОЛЮСНИ ПРЕКЪСВАЧИ тип МВ;

ЕДНОПОЛЮСНИ ПРЕКЪСВАЧИ тип МВ; ПОМОЩЕН КОНТАКТ тип OF; ТОВАРОВИ ПРЕКЪСВАЧИ тип MD; ДЕФЕКТНОТОКОВИ ПРИСТАВКИ тип RCD63; АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ тип LS25;

КАТАЛОГ – GDA

КАТАЛОГ – GLS

КАТАЛОГ – GMT

KATALOG – ISOLFLEX

КАТАЛОГ – ISOLSBARRA

КАТАЛОГ – K SERIES

КАТАЛОГ – MULTICONDUCTOR

КАТАЛОГ – PRODUCTOR