ДЕФЕКТНОТОКОВИ ПРИСТАВКИ тип RCD

Дефектнотоковите приставки тип RCD работят на електронно-механичен принцип без необходимост от допълнителен източник на захранване. Монтират се към автоматичните прекъсвачи от серия МВ и осигуряват защита на потребителите от непряк контакт и на електрическите инсталации срещу пробив в изолацията. Когато се използва RCD с IDn= 30 mA се обезпечава защита на хората от пряк контакт. При IDn= 100 mA - се обезпечава защита при запалване и нарушаване на изолациите. RCD са АС тип. Те се присъединяват към прекъсвачите с постоянна връзка снабдена с изолационен капак. Индикатор за ток на утечка е оперативния бутон, който не позволява включване на прекъсвача преди натискането му. Освен това са снабдени и с тест-бутон - за периодична проверка на изправонстта на дефектно-токовата приставка. Начин на заземяване - TN. Отговарят на EN60755. Монтаж: На ТН шина 35 х 7,5 по DIN