ТОВАРОВИ ПРЕКЪСВАЧИ тип MD

Предназначение: да комутират и провеждат токове при нормални условия и при претоварване за категория на приложение АС-21В в електрическите вериги със смесени активно-индуктивни товари. Отговарят на EN 60947-3. Монтаж: На ТН шина 35 х 7,5 по DIN