МИНИАТЮРНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ тип МСВ

Предназначение за защита на електрически вериги в домове и в други подобни места от претоварване и къси съединения. Характеристики на изключване В или С. Характеристика В се използва за защита на инсталации в бита.
Характеристика С се използва за защита на ел.двигатели, трансформатори и други индуктивни товари като например луминисцентни лампи