ДЕФЕКТНОТОКОВИ ПРИСТАВКИ тип RCD

ТОВАРОВИ ПРЕКЪСВАЧИ тип MD

ЕДНОПОЛЮСНИ ПРЕКЪСВАЧИ тип МВ

ДЕФЕКТНОТОКОВИ ПРИСТАВКИ тип RCD

Дефектнотоковите приставки тип RCD работят на електронно-механичен принцип без необходимост от допълнителен източник на захранване. Монтират се към автоматичните прекъсвачи от серия МВ и осигуряват защита на потребителите от непряк […]

Read More

ТОВАРОВИ ПРЕКЪСВАЧИ тип MD

Предназначение: да комутират и провеждат токове при нормални условия и при претоварване за категория на приложение АС-21В в електрическите вериги със смесени активно-индуктивни товари. Отговарят на EN 60947-3. Монтаж: На […]

Read More

ЕДНОПОЛЮСНИ ПРЕКЪСВАЧИ тип МВ

Предназначение за защита на електрически вериги в домове и в други подобни места от претоварване и къси съединения. Характеристики на изключване В или С. Характеристика В се използва за защита […]

Read More

МИНИАТЮРНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ тип МСВ

Предназначение за защита на електрически вериги в домове и в други подобни места от претоварване и къси съединения. Характеристики на изключване В или С. Характеристика В се използва за защита […]

Read More